BASKF

TARİHÇE


     15 Mart 1980 yılında 16.13.021 dernek sicil numarasıyla kurulan BURSA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU (B.A.S.K.F) kuruluşunda; ELMASBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ : Federasyon Temsilcileri :      Ali Osman YILMAZ, Yalçın SÜTER, Hasan DAĞÇİÇEK, Mustafa BOZDEMİR' den ibarettir. KÜLTÜR SPOR GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ : Federasyon Temsilcileri : Ali YENİGÜN, Cafer YENİGÜN, Şevket KOCABALKAN' dan ibarettir. MURADİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ : Federasyon Temsilcileri : Hasan BAŞPARMAK, Sinan GENÇOĞLU' dur.
                                                           

FEDERASYON FAALİYETLERİ:      
       

           Üye Spor Kulüpleri, Dernekleri arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak, kulüpler yoluyla sporun gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun faaliyetleri arasında; 

1- Kulüpler arasında, kulüplere davet ve özel kuruluşlar arasında, yasal yollarla yakınlaşma sağlamak,Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışmak, maddi ve ayni yardım yapmak, bunun için yarışma,maç,gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunmak;

2- Sağlık, sosyal güvenlik, araç ve gereç gibi sorunlara eğilmek, sosyal güvenlikle ilgili çalışmaları bir iç yönetmelikle belirlemek, basın yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyu oluşturmak,

3- Kulüplerin ve mensuplarının yasalara ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik etmek, bu konuda devlet kuruluşları ile ilişki kurmak,

4- Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlara, sporcu sayılarının, tesis ve malzemelerinin çoğaltılmasına yardımcı olmak,

5- Beden Eğitimi ve spora doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan kamu ve özel kuruluşlarla, gönüllü kuruluşlarla karşılıklı ilişkileri geliştirmek,

6- Yasaların elverdiği ölçüde yardımlaşmak, her kademedeki öğretim ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak, konusuyla ilgili üst kuruluşlara ve sporla ilgili kooperatiflere girmek,

7- Beden Eğitimi ve Spora konularında araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, görüş bildirmek,

8- Federasyona ve Spor Kulüplerine lokal, kütüphane, sağlık araçları bulmaya çalışmak, yatırım yapmak;

9- Spor Mevsimi için açılış törenleri düzenlemek, spor kulüplerinin ve sporla ilgili basın kuruluşları, kamu ve özel kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi göstermek, resmi bayramlarda devlet büyüklerinin anılması törenlerinde kulüplerin ve amatör sporcuların Federasyon önderliğinde katılım ve katkıda bulunmalarını sağlamak;

10- Üyelerin faydalanabilmesi için lokal açabilir, lokalde üyelere hizmet etmek için hizmetli çalıştırabilir. Spor Tesisi açabilir, bakım ve onarımlarını üstlenebilir, personel bulundurabilir.