ATICILAR-3 SAHASI
ADRESI :
TELEFONU :
FAX :
TESİS SORUMLUSU : MUZAFFER VARDAR
TELEFONU : 5337418254
SEYİRCİ KAPASİTESİ :
SAHA ÖLÇÜLERİ :
ZEMİN TÜRÜ :