ATICILAR- 1 SAHASI
ADRESI :
TELEFONU :
FAX :
TESİS SORUMLUSU : BARIŞ ŞİNAL
TELEFONU : 5454697066
SEYİRCİ KAPASİTESİ :
SAHA ÖLÇÜLERİ :
ZEMİN TÜRÜ :