ATICILAR- 2 SAHASI
ADRESI :
TELEFONU :
FAX :
TESİS SORUMLUSU : ERCAN GÜLSEVEN
TELEFONU : 5327928172
SEYİRCİ KAPASİTESİ :
SAHA ÖLÇÜLERİ :
ZEMİN TÜRÜ :