GÖRÜKLE SAHASI
ADRESI :
TELEFONU :
FAX : 232 07 05
TESİS SORUMLUSU : ERKAN GÜNHAN
TELEFONU : 5325568608
SEYİRCİ KAPASİTESİ :
SAHA ÖLÇÜLERİ :
ZEMİN TÜRÜ : DOĞAL ÇİM