BÜYÜK ORHAN SAHASI
ADRESI :
TELEFONU :
FAX :
TESİS SORUMLUSU :
TELEFONU :
SEYİRCİ KAPASİTESİ :
SAHA ÖLÇÜLERİ :
ZEMİN TÜRÜ : TOPRAK